Missie

Het leveren van kwalitatief hoogwaardig zorg is waar Nobel Zorg voor staat. Wij zijn er om te zorgen en ontzorgen. (Jong)volwassenen en ouderen met een lichamelijke- verstandelijke- of psychische beperking, kunnen bij ons terecht voor verpleging, verzorging en begeleiding aan huis. Daarbij streven wij naar een zo spoedig mogelijke herstel of zoveel mogelijk behoud van regie en zelfredzaamheid, zodat cliënten zolang mogelijk in hun vertrouwde leef- en woonomgeving kunnen blijven wonen. Wij onderscheiden ons van anderen doordat wij naast Nederlandstalige ook beschikken over Berbers- en Arabischsprekend personeel. Dit zorgt ervoor dat de stap naar zorg voor mensen met een Midden-oost of Noord-Afrikaans achtergrond laagdrempelig wordt en zij zich niet uitgesloten voelen vanwege de taalbarrière en cultuurverschillen.

Visie

Effectieve samenwerking met de cliënt en zijn naasten

In onze visie staan de wensen van onze cliënten en hun mantelzorgers/ naasten centraal. Wij stemmen de zorg af op de zorgbehoefte van onze cliënten. Zo ontstaat er zorg op maat binnen de geïndiceerde mogelijkheden. Door ons te richten op de mogelijkheden i.p.v. alleen de beperkingen, stimuleren wij zowel cliënten als hun naasten om zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen.

Kwalitatief goede zorgverlening

Gezond en deskundig personeel draagt bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorgverlening. Daarom investeren wij in voorlichting, training en coaching om de kwaliteit van zorg continu te blijven verbeteren en waarborgen. Door het creëren van goede arbeidsomstandigheden, een prettige werksfeer en persoonlijke aandacht voor onze medewerkers voeren wij een gezonde bedrijfsvoering.

De toekomst​

De vraag naar zorg blijf met de jaren groeien. Om een bijdrage te leveren aan het opvangen van de steeds groter wordende zorgvraag, investeren wij in het opleiden en omscholen van (potentiële) medewerkers. Daarbij is efficiëntie van essentieel belang. Dit wordt o.a. bevorderd door samenwerking en structurele afstemming met externe zorgverleners en mantelzorgers. Wij geloven dat de naastbetrokkenen constructief kunnen bijdragen aan het herstel en welzijn van de client.

Kernwaarden

Respect voor diversiteit

Ongeacht verschillen gaan wij open minded, respectvol en met een niet-oordelende houding persoonsgericht te werk. Medewerkers van Nobel Zorg zijn diverse van afkomst. Hierdoor vormt ons personeel een afspiegeling van de multiculturele samenleving en is er meer begrip voor cliënten uit andere culturen.

Cliëntgerichtheid

Betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor de wensen en behoeften van cliënten staat centraal. Dit doen wij met een goede dosis inlevingsvermogen, door goed te luisteren, individuen die achter onze `cliënten` schuilen goed te kennen en te signaleren wat hun uitgesproken en onuitgesproken zorgbehoefte is. Tact, stimuleren en motiveren sluiten daarop aan.

Warmhartigheid

Wij dragen zowel onze medewerkers als onze cliënten en mantelzorgers een warm hart toe en leveren onze zorg met hart en ziel, vanuit een menselijk oogpunt.

Kwaliteit

Wij zijn HKZ gecertificeerd en wij leveren onze zorg op deskundige wijze en zo veilig en verantwoord mogelijk. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk `het goede` te doen en ongewenste effecten te vermijden. Wij werken op methodische wijze en streven naar continue verbetering.

Triadisch werken

In het belang van de kwaliteit van de zorg vinden wij het essentieel dat wij triadisch te werk gaan zowel met de client als met zijn naasten. Op deze wijze kunnen wij de kwaliteit van de zorg verbeteren en waarborgen.

Proactief

Omdat goede zorg geen kant-en-klaar-product is, maar zich steeds blijft vormen naar de persoonlijke wensen en behoefte van de cliënt, zijn wij alert op veranderingen in de zorgbehoefte en stellen ons proactief op.