Missie, visie en kernwaarden

Missie

Nobel Zorg staat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardig zorg. Wij zijn er om te verzorgen en te ontlasten. (Jong)volwassenen en ouderen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen bij ons terecht voor verpleging, verzorging en begeleiding aan huis. Nobel Zorg streeft naar een zo spoedig mogelijk herstel en het maximaliseren van zelfredzaamheid en eigen regie. Ons doel is dat onze cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde woon- en leefomgeving kunnen blijven. Wat Nobel Zorg uniek maakt, is ons meertalige personeel dat niet alleen Nederlands spreekt, maar ook Berbers en Arabisch machtig is. Dit vergemakkelijkt de acceptatie van zorg voor cliënten met een Midden-Oosterse of Noord-Afrikaanse achtergrond door de laagdrempeligheid.

Visie

Effectieve samenwerking met cliënten en hun naasten

Wij zijn ervan overtuigd dat naaste betrokkenen een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel en welzijn van de cliënt. Daarom betrekken we hen actief bij alle fasen van de zorgverlening. We houden rekening met de draagkracht van deze mantelzorgers en onderzoeken samen de mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat naasten een passende rol in de zorg krijgen zonder dat de cliënt het gevoel krijgt buitengesloten te worden. Dit doen we door open gesprekken te voeren en verantwoordelijkheden evenwichtig te verdelen.

Kwalitatief hoogwaardige zorg

De zorg die wij bieden wordt continu geëvalueerd en aangepast aan de behoeften van de cliënt. Door ons te focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen, stimuleren we zowel cliënten als hun naasten om het beste uit hun leven te halen, zoveel mogelijk op eigen kracht. Gezond en deskundig personeel is essentieel voor het leveren van zorg van topkwaliteit. Daarom investeren we in voorlichting, training en coaching om de kwaliteit van onze zorg voortdurend te blijven verbeteren en waarborgen.

De toekomst​

De behoefte aan zorg blijft jaar na jaar toenemen. Om bij te dragen aan de groeiende zorgvraag, investeert Nobel Zorg in het opleiden en bijscholen van (potentiële) medewerkers. Door het creëren van goede arbeidsomstandigheden, een prettige werksfeer en persoonlijke aandacht voor onze medewerkers, realiseren we een gezonde bedrijfsvoering.

Kernwaarden

Respect voor diversiteit

Wij benaderen iedereen op een open-minded, respectvolle manier en houden altijd rekening met persoonlijke verschillen. We gaan uit van een niet-oordelende houding. Ons team van Nobel Zorg is divers qua afkomst, wat ons personeel een weerspiegeling maakt van de multiculturele samenleving. Dit zorgt voor meer begrip voor cliënten uit verschillende culturen.

Missie, visie en kernwaarden

Cliëntgerichtheid

Onze werkwijze is volledig afgestemd op de wensen en behoeften van onze cliënten, waarbij wij bijzondere aandacht besteden aan betrokkenheid en persoonlijke zorg. We bereiken dit door aandachtig te luisteren, ons te verplaatsen in hun situatie en attent te zijn op zowel duidelijk gecommuniceerde als onuitgesproken zorgbehoeften. Het tactvol stimuleren en motiveren van onze cliënten is bij dit proces van cruciaal belang.

Warmhartigheid

We koesteren onze medewerkers, cliënten en mantelzorgers met een oprecht warm hart. Onze zorg wordt met hart en ziel geleverd, vanuit een diepgaand menselijk perspectief.

Kwaliteit

Als HKZ-gecertificeerd bedrijf leveren we onze zorg op deskundige wijze en zo veilig mogelijk. We streven ernaar om altijd ‘het juiste’ te doen en ongewenste effecten te vermijden. We werken op methodische wijze met het oog op continue verbetering.

Triadisch werken

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, vinden we het essentieel om triadisch samen te werken met zowel de cliënt als zijn naasten. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Proactief

Aangezien kwalitatieve zorg flexibel is en zich aanpast aan de individuele behoeften van de cliënt, blijven we alert op veranderingen in de zorgbehoefte en handelen we proactief. Onze focus ligt op het waarborgen van continue verbetering en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen.