Kosten en vergoedingen

Er zijn verschillende manieren om uw zorgkosten te betalen. Dit is bepaald in diverse wetten zoals de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet Langdurige Zorg. Hiervoor heeft u een indicatie nodig.

ZVW-indicatie voor Verpleging en verzorging

De Verpleging en Persoonlijke Verzorging wordt vergoedt vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW). Onze wijkverpleegkundige kan zorgdragen voor een indicatiestelling voor Verpleging en Persoonlijke Verzorging.

WMO-indicatie voor begeleiding

Uw gemeente is verantwoordelijk voor het afgeven van een WMO indicatie. Iedere gemeente heeft een ander beleid rondom het afgeven van een indicatie. Raadpleeg het Zorgloket van uw gemeente voor informatie, advies en aanvraag.

WLZ-indicatie voor Begeleiding, Verpleging en Persoonlijke Verzorging.

De Wet langdurige zorg heeft per 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen.

Om een vergoeding te kunnen krijgen vanuit de WLZ, dient er een WLZ indicatie afgegeven te worden door het centrum indicatie stelling (CIZ).

Wanneer u zorg krijgt vanuit de WLZ, betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. Via de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp kunt u een berekening maken van uw eigen bijdrage.

PGB

Het PGB is een persoonsgebonden budget dat aan u wordt toegekend vanuit de ZVW, WMO of WLZ. Met een PBG kunt u zelf bepalen hoe u uw zorg wilt inkopen en door welke zorgaanbieder u geholpen wordt.

Voor de meest actuele informatie met betrekking tot PGB kunt u onderstaande link raadplegen

http://www.pgb.nl

Particuliere zorg

Indien u meer zorg nodig heeft dan uw indicatie toelaat of indien u zelf zorg wilt inkopen, dan kan dit via de particuliere weg. Op basis van uw wensen en behoefte kunnen wij samen met u een offerte op maat opstellen.