Hoewel we ons ten zeerste inzetten voor voortreffelijke zorg en nauwgezetheid, is het mogelijk dat u als cliënt niet geheel tevreden bent met onze service. Toch beschouwen we elke klacht als een waardevolle kans om onze dienstverlening te optimaliseren. Uw feedback is cruciaal voor onze voortdurende evaluatie, het leerproces en de implementatie van verbeteringen. Het is voor ons essentieel dat al onze cliënten tevreden zijn met de geboden zorg. 

Het indienen van een klacht hebben we daarom zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Uw klacht wordt door ons met de grootst mogelijke aandacht behandeld en uw feedback wordt aangewend om onze zorgprocessen waar nodig te verfijnen. 

klachtenregeling