Cliëntenraad

Wat is een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt.

Waarom een Cliëntenraad?

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de client, mee over bepaalde zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de Cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.