Begeleiding

Zowel lichaam als geest kunnen u helaas op bepaalde vlakken in de steek laten. Toch kunt u met deskundige begeleiding of coaching van een ambulante begeleider vaak nog zelfstandig thuis blijven wonen en tot op zekere hoogte zelfstandig blijven functioneren.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden psychosociale begeleiding vanuit een holistische visie.

Daarnaast bieden wij tevens begeleiding in een transcultureel perspectief ten behoeve van mensen met een migratie achtergrond. Daarbij besteden wij aandacht aan cultuur, religie en de invloeden daarvan op het dagelijkse leven en functioneren.

Onze hulpverleners spreken de Marokkaanse, Somalische, Turkse en Syrische taal. 

Onze werkwijze

In het begeleidingsproces kijken eerst naar wat u allemaal kunt en nodig heeft. Onze aanpak is integraal.  Wij werken zoveel mogelijk nauw samen met andere betrokken disciplines zoals uw huisarts of specialist. Daarnaast kijken wij naar de samenstelling van uw netwerk en wat uw naastbetrokkenen (familie, vrienden), vrijwilligers, ontmoetingspunten of andere voorzieningen in de wijk, voor u kunnen betekenen. Door uw netwerk in beeld te brengen kunnen wij deze effectief voor u inzetten. Wij werken aan het onderhoud en/ of herstel van een gezond contact met ouders, kinderen, familie, vrienden ect. Onze hulpverleners bieden een luisterend oor, kundig advies en ondersteuning bij hoe u en uw naasten het beste om kunnen gaan met uw ziekte of beperking.  

We stellen samen met u een ondersteuningsplan op met de nodige interventies. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de beoogde doelstellingen en de daaruit voortvloeiende interventies. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig worden de begeleidingsdoelen bijgesteld.

Hierbij gaan wij altijd uit van uw mogelijkheden, wensen en behoeften.

Individuele begeleiding

Bent u ten gevolge van uw ziekte of beperking niet meer zo goed in staat om bepaalde dagelijkse activiteiten te plannen en uit te voeren? Of kunt u daardoor niet meer goed meedoen in de maatschappij en is er sprake van een beperkte mogelijkheid tot het voeren van regie in uw dagelijkse leven? Dan kan Nobel Zorg zeker helpen bij het vergroten van uw zelfredzaamheid.

Wij kunnen u helpen en begeleiden om weer grip te krijgen in uw dagelijks functioneren. We bieden ondersteuning bij het aanbrengen van structuur, of het voeren van regie over het eigen leven.

Psychosociale begeleiding

Mensen functioneren het beste wanneer zij lekker in hun vel zitten. Soms kunnen mensen vastlopen of de grip over hun leven verliezen ten gevolge van psychische, emotionele en/ of psychosociale problemen veroorzaakt door o.a. onverwerkte traumatische ervaring,  problematische jeugd, privé problemen, het wegvallen van belangrijke mensen in hun leven, een beperking of combinatie van verschillende problemen.

 We maken hierbij onderscheid tussen:

Psychisch problematiek: gerelateerd aan uw mentale gesteldheid zoals uw  gevoelens en gedachten.

Sociaal problematiek: gerelateerd aan sociale problemen met mensen in uw privésituatie, werk of instanties.

Onze methodiek

Afhankelijk van uw situatie wordt er een passende methodiek toegepast gericht op een praktische psychologische vorm van begeleiding. Onze psychosociale begeleiders kunnen u ondersteunen door u te helpen zicht te krijgen in uw ervaren problematiek en hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Het uitgangspunt is dat u uw eigen leven vorm kunt geven binnen de context van uw leefsituatie waarbij u in uw kracht wordt gezet zodat u op positieve wijze het beste uit uw leven kunt halen en in staat bent om beter te functioneren in uw leef- en werkomgeving.

Onze hulpverleners

Onze psychosociaal begeleiders spreken naast de Nederlandse ook de Marokkaanse en (midden-oost) Arabische taal.  Zij kunnen u op deskundige wijze helpen om grip te krijgen en/ of te behouden op uw dagelijkse functioneren.

Afhankelijk van uw problematiek wordt de hulpverlener die het beste bij u past aan u toegewezen.