Begeleiding

Begeleiding

Helaas kunnen zowel lichaam als geest ons soms in de steek laten op bepaalde gebieden. Met de deskundige begeleiding of coaching van een ambulante begeleider, kunt u echter vaak nog zelfstandig thuis blijven wonen en tot op zekere hoogte zelfstandig functioneren. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van psychosociale begeleiding vanuit een holistische benadering.

Daarnaast bieden we ook begeleiding vanuit een transcultureel perspectief, specifiek voor mensen met een migratieachtergrond. Hierbij houden we rekening met cultuur, religie en de invloed daarvan op het dagelijks leven en functioneren.

Onze hulpverleners spreken naast Nederlands ook Marokkaans, Somalisch, Turks en Syrisch.

Onze werkwijze

We beginnen het ondersteuningsproces door eerst te begrijpen wat u kunt en nodig heeft. Onze benadering is holistisch, en we streven ernaar om nauw samen te werken met andere relevante disciplines, zoals uw huisarts of specialist. Daarnaast analyseren we uw netwerk, bestaande uit naastbetrokkenen (zoals familie, vrienden), vrijwilligers, lokale ontmoetingspunten en andere wijkvoorzieningen. Met een duidelijk beeld van uw netwerk kunnen we deze effectief inzetten.

Ons doel is het onderhouden en/of herstellen van gezonde relaties met ouders, kinderen, familie, vrienden enzovoort. Onze zorgprofessionals bieden empathie, deskundig advies en ondersteuning bij de manier waarop u en uw naasten het beste kunnen omgaan met uw ziekte of beperking.

Samen met u stellen we een ondersteuningsplan op dat de nodige interventies bevat. De duur van de begeleiding hangt af van de gestelde doelen en daaruit voortvloeiende interventies. We evalueren regelmatig de voortgang en stellen zo nodig de begeleidingsdoelen bij.

Wij richten ons altijd op uw mogelijkheden, wensen en behoeften tijdens dit proces.

Individuele begeleiding

Heeft uw ziekte of beperking invloed op uw vermogen om dagelijkse activiteiten te plannen en uit te voeren? Heeft het een impact op uw deelname aan de maatschappij, met een beperkt vermogen om de dagelijkse leiding over uw leven te nemen? Nobel Zorg staat klaar om u te helpen bij het versterken van uw zelfredzaamheid.

Wij kunnen u begeleiden naar een betere grip op uw dagelijkse leven. We bieden ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en het nemen van regie over uw eigen leven.

thuiszorg

Psychosociale begeleiding

Mensen functioneren het beste wanneer zij lekker in hun vel zitten. Soms kunnen mensen vastlopen of de grip over hun leven verliezen ten gevolge van psychische, emotionele en/ of psychosociale problemen veroorzaakt door o.a. onverwerkte traumatische ervaring,  problematische jeugd, privé problemen, het wegvallen van belangrijke mensen in hun leven, een beperking of combinatie van verschillende problemen.

 We maken hierbij onderscheid tussen:

  • Psychische problematiek: Dit heeft betrekking op uw mentale welzijn en omvat uw gevoelens en gedachten.
  • Sociale problematiek: Dit heeft betrekking op sociale uitdagingen met mensen in uw privéleven, werkplek of instanties.

Onze methodiek

Afhankelijk van uw situatie passen we een geschikte methodiek toe, gericht op praktische psychologische begeleiding. Onze psychosociale begeleiders kunnen u ondersteunen door u inzicht te geven in de problemen die u ervaart en hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Het doel is dat u uw eigen leven vormgeeft binnen de context van uw levenssituatie. We zetten u in uw kracht, zodat u positief het beste uit uw leven kunt halen en beter kunt functioneren in uw leef- en werkomgeving.

Onze hulpverleners

Onze psychosociale begeleiders spreken niet alleen Nederlands, maar ook Marokkaans en Midden-Oosters Arabisch. Ze kunnen op deskundige wijze helpen om grip te krijgen of te behouden op uw dagelijks functioneren. Afhankelijk van de problematiek wordt de hulpverlener die het beste bij u past aan u toegewezen.