Voorbeelden van individuele begeleiding

 • Vind je het moeilijk structuur aan je dag te geven?
 • Lukt het niet je activiteiten te plannen en uit te voeren?
 • Heb je moeite met het onthouden van afspraken?
 • Lukt het niet om je administratie op orde te houden omdat je het niet meer overziet?
 • Lukt het maar niet contacten te leggen en te onderhouden?
 • Kan je je niet concentreren, waardoor het moeite kost om zaken te regelen?

Herkent je wat hierboven geschreven staat?
Zo ja, dan kan Nobel Zorg mogelijk iets voor je betekenen.
Wij kunnen je helpen en begeleiden om de juiste weg te vinden om jouw probleem het hoofd te bieden.

We bieden ondersteuning bij het aanbrengen van structuur, of het voeren van regie over het eigen leven.

De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Hulp bij het organiseren en uitvoeren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten
 • Hulp bij het initiatief nemen, op-/bijstellen van dag/weekplanning, bij dagelijkse routine
 • Inzicht geven in gevolgen van besluiten.
 • Hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag.

Ook ondersteunen we bij praktische vaardigheden of handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid.

De begeleiding richt zich vooral op de beperkingen in de sociale zelfredzaamheid:

 • Hulp bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen.
 • Hulp bij plannen en stimuleren contact in persoonsgebonden sociale omgeving.
 • Hulp bij communicatie in de persoonsgebonden omgeving bij bijvoorbeeld spraaktaal moeilijkheden zoals het niet beheersen van de Nederlandse taal. Dan hebben we ook personeel in huis die naast het Nederlands ook de Arabische en Berberse taal spreken