Ons Zorgaanbod

Klantgericht

Nobel Zorg vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk eigen regie houden, ook als professionele zorg en ondersteuning nodig is.

Flexibel

Wij werken samen met cliënten en hun naasten om waardevolle zorg aan te bieden die aansluit bij de wensen.

Kwaliteit

Wij staan voor waardevolle zorg, met nadruk op deskundigheid, aandacht en toewijding.

Heeft u zorg nodig?

Of denkt u zorg nodig te hebben?

Een zorg waar u geen zorgen over hoeft te maken.

Nobel Zorg biedt hulp aan huis voor mensen die vanwege lichamelijke of psychische beperkingen óf vanwege hun leeftijd zijn aangewezen op ondersteuning. Voor kortere of langere tijd. Wij bieden zorg op maat: uw wens staat centraal.

Om u zoveel mogelijk door de voor u vertrouwde mensen te kunnen laten ondersteunen moedigen wij hulp en ondersteuning door Mantelzorgers aan. Alle afspraken die wij in overleg met u maken, ook de aanvullende ondersteuning door mantelzorgers, leggen wij in een Zorg dossier vast.

Ons aanbod bestaat uit:
 • Verpleging
 • Verzorging
 • Begeleiding
 • Hulp aanvragen

Verpleging

Wij leveren de verpleegkundige zorg met deskundig opgeleide medewerk(st)ers en zorgen regelmatig voor bijscholing. Medewerkers zijn daardoor van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

In overleg met u als cliënt en op basis van welke zorg nodig is zorgen wij voor een medewerker die alle benodigde verpleegkundige handelingsbevoegdheden heeft. Medewerkers komen vaak uit de ziekenhuizen en hebben daar jarenlange ervaring opgedaan. De momenten waarop u gedurende de dag verpleegkundige zorg nodig heeft worden in overleg met u vastgesteld. Bij verpleegkundige verzorging kunt u denken aan bijvoorbeeld medicijnen toedienen, wondzorg, het toedienen van injecties, katheter wisselen, een klysma toedienen, het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen enzovoorts.

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging betekent dat een verzorgende u ondersteunt bij bijvoorbeeld: opstaan, douchen, aankleden, eten of naar het toilet gaan.

Soms gaat het (even) niet meer waardoor u deze persoonlijke verzorging nodig hebt. Wij helpen u graag bij uw persoonlijke verzorging thuis. Ook kan een verzorgende u begeleiden bij het omgaan met uw ziekte of ouderdomsproblemen.

Verzorging kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld omdat u samen heeft gewerkt aan uw zelfstandigheid of herstel (bijvoorbeeld omdat u aan het oefenen bent om gebruik te kunnen maken van hulpmiddelen), maar het is ook mogelijk dat u bijvoorbeeld chronisch ziek bent en langdurig ondersteuning nodig heeft.

Begeleiding

Zowel lichaam als geest kunnen u helaas op bepaalde vlakken in de steek laten. Toch kunt u met deskundige begeleiding of coaching van een ambulante verzorger vaak nog zelfstandig thuis blijven wonen en tot op zekere hoogte zelfstandig blijven functioneren. Ook ondersteunt een ambulante verzorger een kind met een ziekte/beperking of gedragsproblemen.

Onze ambulante verzorgers, beschikken daarvoor over de juiste deskundigheid.
Met concrete doelen die u wilt bereiken. Zo ontstaat een begeleidingstraject dat bij u past.

Voorbeelden van individuele begeleiding

 • Vind je het moeilijk structuur aan je dag te geven?
 • Lukt het niet je activiteiten te plannen en uit te voeren?
 • Heb je moeite met het onthouden van afspraken?
 • Lukt het niet om je administratie op orde te houden omdat je het niet meer overziet?
 • Lukt het maar niet contacten te leggen en te onderhouden?
 • Kan je je niet concentreren, waardoor het moeite kost om zaken te regelen?

Herkent je wat hierboven geschreven staat? Zo ja, dan kan Nobel Zorg mogelijk iets voor je betekenen.

Wij kunnen je helpen en begeleiden om de juiste weg te vinden om jouw probleem het hoofd te bieden.

We bieden ondersteuning bij het aanbrengen van structuur, of het voeren van regie over het eigen leven.

De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Hulp bij het organiseren en uitvoeren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten
 • Hulp bij het initiatief nemen, op-/bijstellen van dag/weekplanning, bij dagelijkse routine
 • Inzicht geven in gevolgen van besluiten.
 • Hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag.

Ook ondersteunen we bij praktische vaardigheden of handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid.

De begeleiding richt zich vooral op de beperkingen in de sociale zelfredzaamheid:

 • Hulp bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen.
 • Hulp bij plannen en stimuleren contact in persoonsgebonden sociale omgeving.
 • Hulp bij communicatie in de persoonsgebonden omgeving bij bijvoorbeeld spraaktaal moeilijkheden zoals het niet beheersen van de Nederlandse taal. Dan hebben we ook personeel in huis die naast het Nederlands ook de Arabische en Berberse taal spreken