Organisatie

Nobel Zorg is een kleinschalige Wlz / Zvw erkende organisatie. Dit houdt in dat als u een indicatie heeft voor verzorging en/of verpleging, deze zorg betaald wordt uit de Wlz / Zvw. U dient alleen een wettelijk verplichte eigen bijdrage te betalen dat afhankelijk is van u inkomen.

Bent u in het bezit van een indicatie voor Huishoudelijke hulp dan wordt de zorg betaald door uw gemeente vanuit de WMO. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij zullen u graag verder helpen.

Nobel Zorg gaat haar activiteiten verder uitbreiden, gebaseerd op de competenties die binnen de organisatie zijn opgebouwd: klantgerichtheid, kwaliteit en kleinschaligheid om daardoor flexibel op uw wensen in te kunnen spelen.